Termíny a přihlášení

Termín zkoušky určuje Magistrát města Ostravy po ukončení výuky a výcviku.

Jakmile absolvujete všechny hodiny teorie a konzultací a odjedete všechny jízdy, podá autoškola požadavek na přidělení termínu zkoušky a jakmile obdržíme odpověď, ihned Vás informujeme.

Na zkoušku Vás přihlašuje autoškola.

Zkouška

Zkouška probíhá zpravidla v jeden den v sídle Odboru dopravně správních činností Magistrátu města Ostravy a skládá se ze 2 částí:

  • Písemný test z pravidel o provozu na pozemních komunikacích a zdravotní přípravy (30 minut)
  • Zkouška z praktické jízdy

Poplatky

Za závěrečnou zkoušku zaplatíte Magistrátu města Ostravy správní poplatek ve výši 700,- Kč.
Za případnou opakovanou zkoušku se úřadu i autoškole platí poplatek:

  • Pravidla o provozu na pozemních komunikacích – úřadu: 100,- Kč, autoškole: 400,- Kč
  • Praktická jízda – úřadu 400,- Kč, autoškole 400,- Kč

Opakovaná zkouška :,-(

Pokud jste v některé části zkoušky neprospěli, opakujete pouze tuto část zkoušky, ale pouze dvakrát. V případě, že ani tak se to nepodaří, musíte absolvovat doplňovací výcvik v plném rozsahu, pak teprve další opravnou zkoušku. To vše je nutné zvládnout do jednoho roku od první zkoušky. Termín opravné zkoušky zajišťuje autoškola a přiděluje MMO.