Autoškola REDAX Ostrava > O výuce a výcviku

Organizace výcviku a zkoušek

Teoretická výuka probíhá buď formou kurzu s pravidelnou docházkou na přednášky nebo formou tzv. dálkového studia podle individuálního studijního plánu, kdy se žák připravuje formou samostudia a absolvuje povinné konzultace s učitelem. Výuka a výcvik probíhají podle zákona č.247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.

Předměty teoretické výuky

  • předpisy o provozu vozidel
  • ovládání a údržba vozidla
  • teorie řízení a zásady bezpečné jízdy
  • zdravotnická příprava

Praktický výcvik

Rozsah praktického výcviku (učební osnova) je stanoven v příloze č.3 zákona č.247/2000 Sb. Minimální počet hodin výcviku v řízení vozidla je 28 a všechny jízdy jsou plánovány po dvouhodinovkách, takže celkem 14 jízd.

Vozový park
Autoškola Redax vlastní moderní vozový park, všechna vozidla jsou klimatizována. Nejezdíte v zastaralých fábiích.

Předměty praktického výcviku

  • řízení vozidla,
  • praktická údržba vozidla
  • zdravotnická příprava

Přijetí do výcviku a zahájení kurzu

Výcvik může být zahájen poté, kdy v autoškole odevzdáte vyplněnou „Žádost o řidičské oprávnění“ a posudek o zdravotní způsobilosti k řízení. Posudek je součástí žádosti. Osoby mladší 18 let musí mít na žádosti souhlas svého zákonného zástupce. Dále je třeba před zahájením kurzu uhradit kurzovné nebo přiměřenou zálohu.

Ukončení kurzu

Váš výcvik můžeme ukončit poté, kdy absolvujete minimální počet hodin výuky a výcviku dle učební osnovy a máte potřebné znalosti a dovednosti požadované pro zkoušku.

Délka kurzu

Délka kurzu závisí na řadě faktorů, především na počtu hodin příslušného druhu výcviku. Obvyklá délka kurzů pro skupinu B je 8-10 týdnů. Není vyloučeno zajistit na přání žáka kurz intenzivní formou, kdy lze dobu výcviku výrazně zkrátit.